studio projektowe

WZMACNIAM KOBIECE BIZNESY DZIĘKI SILE PROJEKTOWANIA

Anna Jaworska studio Wirtualna Marka

ESENCJA

WARTOŚCI

Moje studio 'Wirtualna Marka’ powstało po to, aby inspirować kobiety do działania zgodnie z ich autentycznym ja oraz w oparciu o ich naturalne talenty, po to aby osiągnęły wolność dowolnego zarządzania swoim czasem, przestrzenią i finansami.

AUTENTYCZNOŚĆ

Praktykuję działania w zgodzie z sobą i swoimi talentami.

RÓŻNORODNOŚĆ

Dbam o to, by odkrywać piękno w różnorodności perspektyw i doświadczeń.

PRZESTRZEŃ OSOBISTA

Pielęgnuję swoje granice i szanuję granice innych.

POCZĄTEK

’Wirtualna Marka’ to studio, które zrodziło się z potrzeby inspirowania kobiet do działania w oparciu o ich autentyczne ja oraz naturalne talenty.

Wierzę, że to, co wyróżnia Wirtualną Markę, to filozofia w oparciu, o którą działa mój biznes (dowiedz się więcej o esencji) i wartości, które wyznaczają kierunek działań. Dlatego zdecydowałam się opublikować je na mojej stronie internetowej.

 

Codzienne praktykowanie działań zgodnych z wartościami i pełne wykorzystanie talentów, jest dla mnie potrzebą nadrzędną. Dlatego w 'Wirtualnej Marce’ nie tylko projektuję tożsamość biznesową i strony www dla moich klientek, ale przede wszystkim aktywnie wspieram je w odkrywaniu i manifestowaniu autentycznego potencjału.

JAK PRACUJĘ

Autentyczność, różnorodność oraz szacunek dla przestrzeni osobistej, to wartości, które kierują moimi działaniami.

Dążę do tego, aby moje klientki czuły się komfortowo i bezpiecznie, a jednocześnie chcę inspirować je do działań, które przyniosą im satysfakcję.

 

Projektowanie tożsamości biznesu to proces głęboki, kreatywny, naładowany emocjami i wyborami. Jego przejście byłoby trudne lub wręcz niemożliwe bez poszanowania wzajemnych granic i bez skupienia na indywidualnych talentach każdej z klientek. Piękna różnorodność perspektyw i doświadczeń jest siłą napędową procesu.

AUTENTYCZNY BIZNES

Esencja i wartości są fundamentem mojej marki.

Mam głębokie przekonanie, że kobiety, które budują swoje biznesy zgodnie z autentycznymi wartościami, są w stanie osiągnąć znacznie więcej niż tylko wolność finansową.

Esencja i wartości mojego studia, znacznie wykraczają poza ofertę. Wirtualna Marka to nie tylko firma, ale przede wszystkim społeczność kobiet, które inspirowane swoimi wartościami, talentami i autentycznością, działają na rzecz siebie nawzajem. Moim marzeniem jest ciągła rozbudowa tej społeczności.